www.biokovo.eu
Po?etna stranica

Biokovo (park prirode) je najve?a planina u Dalmaciji, (Hrvatska). Uzdiže se strmo uz Jadransku obalu do visine od 1762 m. Zbog svog zemljopisnog položaja, Biokovo je planina koja u isto vrijeme ima kontinentalnu i mediteransku klimu, tako da se mogu vidjeti razne biljne vrste iz oba svijeta kako obitavaju na istom mjestu. Na Biokovu se može na?i mnoštvo pe?ina i jama i vrlo ?esto možemo sresti divlje muflone, divokoze kao i razne vrste ptica, orlove, vukove, zmije itd. Pogledi sa Biokova su spektakularni zbog svoje blizine morskoj obali,u vedrim danima, može se vidjeti mnoštvo Dalmadinskih otoka, veliki dio Dalmatinske obale prema jugu, a prema sjeveru se pruža pogled na mjesta kao što su Vrgorac i Imotski i njihova okolna sela .

Ponekad, u izrazito vedrim danima, posebno posebno nakon bure, hladnog sjevernog vjetra, mogu?e je vidjeti udaljeni vrh planine Monte Gargano u Italiji, preko 200 km daleko. Južno u podnožju Biokova pruža se pogled na obalni grad Makarska, smješten u zaljevu koji okružen najljepšim plažama mediterana pruža uto?ište mnogobrojnim turistima. Park prirode Biokovo koji dominira Makarskom rivijerom, predstavlja odli?nu destinaciju za planinare, botani?are, bicikliste itd. Ljepote Biokova su oduvijek privla?ile istraživa?e i posjetitelje i vi ?ete nedvojbeno osjetiti uzbu?enje pri svakom susretu sa Biokovom.
Na raspolaganju vam je mnoštvo markiranih planinarskih staza sa obe strane planine, južne i sjeverne, kao i na samom vršnom dijelu. Pri usponu možete pro?i kroz veliki broj starih sela koja se nalaze u podnožju ove predivne stjenovite planine, sela kao što su: Gornja Brela, Topi?i, Bast, Veliko Brdo, Makar, Kotišina, Gornje Tu?epi, Gornja Podgora and Gornje Igrane na južnoj strani, i  Kozica, Ras?ane, Župa, Biokovsko Selo, Rastovac, Zagvozd i Zadvarje na sjevernoj strani. Glavna planinarska staza pod nazivom Biokovska Planinarska Staza proteže se Biokovom sa svojih dvadesetak kontrolnih to?ki. Ne smije se zaboraviti da Biokovo, kao i svaka planina, zaslužuje puno poštovanje i pripremljenost za svaki uspon. Vremenski uvjeti se mogu brzo promijeniti, površinka voda se vrlo teško može na?i i svako odstupanje sa markiranih staza predstavlja rizik. Planinarske cipele, ruksak, rezervna odje?a, jakna za kišu i vjetar, hrana, dobra mapa Biokova te posebno dovoljno vode, su neophodni za svaku ozbiljniju šetnju ili uspon na Biokovo. Penju?i se najstrmijim planinskim stazama bit ?ete iznena?eni znaju?i da su se istim putevima nekada služili ljudi Biokova za život, da vode stoku na pašu, i  prenose povr?e i led iz biokovskih jama.  Biokovo je planina dostupna svima, koja se može posjetiti autom, biciklom ili pješke iz raznih dijelova jadranske obale i Makarske rivijere.

 
Facebook Image

1762 m